Via de diensten die wij als Van Tol Business Support aanbieden worden persoonsgegevens verwerkt.
Al deze persoonsgegevens verwerken wij zorgvuldig en veilig. We houden ons aan de eisen die de huidige privacywet stelt.
In de verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat wij er mee doen.

Algemeen
Van Tol Business Support , gevestigd te Helmgras 7, 4386 GT Vlissingen, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 20166972; hierna: “Van Tol Business Support”.

Persoonsgegevens
Door gebruik te maken van diensten van Van Tol Business Support kunt u persoonsgegevens achter laten.
Van Tol Business Support vraagt om de volgende persoonsgegevens: naam, adres, e-mail, telefoonnummer.
Deze informatie is alleen beschikbaar voor medewerkers van Van Tol Business Support.

Doel van verwerking
Van Tol Business Support mag de verstrekte persoonsgegevens verwerken op basis van het uitvoeren van de overeenkomst.
Van Tol Business Support gebruikt deze informatie alleen in het kader van registratie van de diensten en om u op de hoogte te houden van onze diensten.
Als u via Van Tol Business Support een dienst bestelt, kan het nodig zijn dat gegevens worden doorgegeven aan een relatie van Van Tol Business Support.

Cookies
Van Tol Business Support maakt gebruik van Google Analytics. Zo kan Van Tol Business Support analyseren hoe bezoekers de website gebruiken.
Van Tol Business Support heeft ingesteld dat het IP adres van de bezoeker geanonimiseerd wordt.
Echter heeft Van Tol Business Support geen volledige controle op wat Google met de cookies doet.
Voor meer informatie over Google en hoe zij met cookies omgaan, zie hiervoor de privacyverklaring van Google.

Informatie aan derden
Van Tol Business Support zal nooit informatie aanbieden aan derde partijen. We zullen de gegevens altijd met uiterste zorg behandelen.
In de volgende gevallen kan Van Tol Business Support de gegevens verstrekken:
– Als Van Tol Business Support daartoe wettelijk wordt verplicht.
– Als een dusdanige betalingsachterstand is opgelopen en Van Tol Business Support op basis van administratieve procedures genoodzaakt is de inning over te laten aan een incassobureau.

Logfiles
Alle servers van Van Tol Business Support houden logfiles bij. Hierin staan IP-adressen.
Van Tol Business Support gebruikt de gegevens in de logfiles om problemen te traceren en eventueel optimalisatie voor het data verkeer.

Websites van derden
Websites van derden die door middel van links met de website of diensten van Van Tol Business Support verbonden zijn, vallen niet binnen deze privacyverklaring.

Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens
Als klant van Van Tol Business Support bent u zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens die door u zijn opgegeven.
Via info@vantolsupport.nl kunt u uw gegevens doorgeven en wijzigen.
Indien u vragen heeft of wilt dat we uw gegevens verwijderen, kunt u contact opnemen met ons.

© Copyright 2017. Van Tol Business Support. Disclaimer
Realisatie website: La Dolce Vita Marketingadvies